Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2016

Ξανακοιτάζοντας τον τίτλο

 Προτάσεις σε ψηφοφορία:

1.       CHALLENGING ARCHITECTURE ON THE SITE OF CRISIS
2.       PROMETHEUS
3.       INNOVATION IN TIMES OF CRISIS
4.       GIVE ARCHITECTURE A CHANCE
5.       WORKERS (ARCHITECTS) OF THE WORLD UNITE
6.       INVENTING ARCHITECTURE IN THE WORKING FIELDS OF CRISIS
7.       DOWNLOADING CRISIS
8.       REINVENTING IN-SITU
9.       DEVISING ARCHITECTURAL ROUTES
10.   CRISIS FRONTIER
11.   SAFE PASSAGE
12.   FIELD TACTICS
13.   TACTICS (με διαφορετικούς υπότιτλους ανάλογα με τις δραστηριότητες)
14.   TACTICS: Collective participation of the association of Greek architects
15.   T.A.C.T.I.C.S.(ακρωνύμιο φράσης)
16.   T.A.C.T.I.C.S. (Try Architectural Criticism To Improvise In Crisis Situations)
17.   COLLECTIVE TACTICS [σ.σ. collective participation of SADAS-PEA/association of Greek architects]
18.   CRISIS TACTICS
19.   ALCHE-TECTURAL TACTICS
20.   CONSTRUCTION SITE – TACTICS
21.   TWO TACTICS IN THE FIELD OF ARCHITECTURE: REVISIONIST VS REVOLUTIONARY
22.   COLLECTIVE TACTICS: TOWARDS A POST-CRISIS CONDITION
23.   THE OTHER SITE OF ARCHITECTURE
24.   SPONTANEOUS INTERVENTIONS OF COMMON GOODS
25.   PRISMARCHRISIS
26.   CRISIS COLLECTIVE

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου